Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές: Materials and Analytical Facilities

27-28 Σεπτεμβρίου 2021

 

Το 35ο (XXXV)  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης των Υλικών και η Εθνική Ερευνητική Υποδομή Innovation-el διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα:

Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές: Materials and Analytical Facilities

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να προβληθούν οι Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές και να υπάρξει ενημέρωση για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην επιστημονική κοινότητα και την βιομηχανία. Στη εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δύο Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές Innovation-el και HELLAS-CH ενώ θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και από επιστημονικούς και βιομηχανικούς φορείς (ΣΕΒ, HETiA, HPhos και HBio).

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ανοικτή και δεν απαιτείται εγγραφή.

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της εκδήλωσης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης πατήστε:
 
Για την παρουσίαση της ΓΓΕΚ πατήστε  εδώ
 
Για την παρουσίαση της Innovation-El πατήστε εδώ
 
Για την παρουσίαση της Hellas CH πατήστε  εδώ
 
Για την παρουσίαση του ΣΕΒ πατήστε  εδώ
 
Για την παρουσίαση της HETiA πατήστε  εδώ
 
Για την παρουσίαση της HPhos πατήστε  εδώ
 
Για την παρουσίαση της Hbio πατήστε  εδώ
 
 
 

Εάν θέλετε να ενημερώστε για την εκδήλωση μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-xxxv@inn.demokritos.gr με θέμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ».